Ondanks alle zorg kan de website en inhoud onvolledig en/of onjuist zijn. Op elk moment kan ik de site wijzigen zonder bericht vooraf. De dienst wordt aangeboden zonder garantie of aanspraak op juistheid. In de prijzen kunnen type- en programmeerfouten zitten. Daarop komt geen overeenkomst tot stand. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor opgenomen links naar andere websites of diensten van derden kan ik geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten van intellectuele eigendom van de dienst liggen bij mij. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van inhoud en website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nagelhout Interieurstoffering.